AMBITUS VASTGOEDONTWIKKELING & ADVIES

Ambitus is een ontwikkelingsbedrijf op het gebied van woningen, winkelcentra, parkeren en overige voorzieningen in alle denkbare combinaties. Wij kunnen bogen op een lang track-record van projecten van verschillende omvang, locatie en functie. De (her-)ontwikkelingen zijn altijd gericht op het creëren van nieuwe kansen van functies voor gebouwen en locatie. Wij streven naar innovatie, duurzaamheid en het toevoegen van kwaliteit aan de omgeving.

Ambitus refereert aan het toonbereik van een muziekinstrument waarmee tevens wordt aangegeven dat we ons hele bereik inzetten om tot een goed projectresultaat te komen. Bij de oude Romeinen refereerde het begrip aan iemand die graag een openbaar ambt zou bekleden en deze ambitieuze personen gingen bij de mensen rond om hun stem te vragen. Wij vertalen dit naar een maximale inspanning op alle betrokken aspecten met de ondersteuning en medewerking van zoveel mogelijke betrokkenen. Ontwikkelen is in essentie het creëren meerwaarde voor mensen door mensen.

Ons ervaren team verzorgt het totale ontwikkelproces van acquisitie en conceptontwikkeling tot realisatie met focus op toegevoegde waarde binnen een dynamische markt van continu veranderende behoeften. De succes van een project is voor een belangrijk deel afhankelijk van de gekozen uitgangspunten. Wij verzorgen daarom gaarne in overleg met opdrachtgever de analyse en conceptontwikkeling en sturen vanuit deze leidraad de betrokken architecten en overige adviseurs aan. Wij staan voor een no-nonsense benadering met korte lijnen en adequate, directe communicatie. Mocht u meer willen weten over onze aanpak en onze projecten neem gerust contact met ons op voor oriënterend gesprek. 

Een drietal van onze projecten zijn genomineerd voor NRW-jaarprijs waarvan er twee de prijs ook daadwerkelijk hebben ontvangen.