NIEUWS2021-09-27T08:59:52+00:00

Officiële opening vernieuwde In den Vijfhoek

By |September 27, 2021|

Op 30 september j.l. heeft de officiële heropening van winkelcentrum In den Vijfhoek te Oldenzaal plaatsgevonden. Het winkelcentrum en de het omliggende maaiveld is vernieuwd en heeft een compleet nieuwe look&feel gekregen en haar positie in het centrum van Oldenzaal versterkt.

Bouw van De Toussaint goed onderweg.

By |September 12, 2021|

Het project De Toussaint in Alphen aan de Rijn omvattend ca. 1.500 m2 winkelruimte en 24 stadsappartementen, begint nu echt vorm te krijgen. De bebouwing aan de van Boetzelaerstraat is al op hoogte en de contouren geven een duidelijk beeld van de toekomstige situatie. Na de zijde aan de van Boetzelaerstraat zullen de woningen aan de achterzijde worden gerealiseerd alsmede het binnengebied. De woningen in het project zijn allen verkocht. De verwachting is dat in Q4 2022 op de voormalige locatie van de V&D zal worden opgeleverd.

Onherroepelijke omgevingsvergunning uitbreiding Jumbo De Schoof

By |August 4, 2021|

De Jumbo in de Schoof zal na een periode van overleg, voorbereiding en relocaties van zittende ondernemers worden uitgebreid van 1.700 m2 naar 2.150 m2. Ten behoeve van de uitbreiding zijn bakkerij Voordijk en Zeeman verplaatst naar andere locaties in De Schoof. Voor de realisatie van het plan is onder meer overleg gevoerd met de betrokken VvE’s, Jumbo Vastgoed, ondernemers en de gemeente. Op aanvraag omgevingsvergunning zijn geen bezwaren ingediend. De werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding zullen begin oktober starten. De opening van de vernieuwde Jumbo is voorzien op 1 december aanstaande.

Herontwikkeling De Sterrehof geselecteerd

By |May 20, 2021|

De gemeente Nunspeet heeft de plannen voor de herontwikkeling in het kader van de Beleidsregel Woningbouw op Maat geselecteerd voor het woningbouwprogramma 2021-2022. Ieder jaar beoordeelt en selecteert de gemeente in april de ingediende plannen voor woningbouw in de plaats. Belangrijke criteria daarbij zijn stedenbouwkundige/architectonische kwaliteit, meerwaarde voor de directe omgeving, het bijdragen aan de doelstellingen van de gemeentelijke woonvisie en de snelle uitvoerbaarheid/realisatie. Daarbij wordt met name gekeken naar herontwikkelingslocaties in het centrum. De herontwikkeling van de Sterrehof past binnen deze criteria. Voor het plan dat is ontwikkeld in samenspraak met Dorpsbouwmeester zal nu een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het streven is om medio 2022 met de bouw te beginnen.

Met de komst van Trekpleister renovatie De Sluis bijna afgerond.

By |April 16, 2021|

Met de opening van de Trekpleister is de renovatie van De Sluis bijna afgerond. De komst van de drogisterij keten betekent een goede aanvulling op de branchering waarmee het centrum nu ook volledige verhuurd is. De Sluis mag zich na de renovatie verheugen in toegenomen bezoekersaantallen die de vernieuwde uitstraling en invulling bijzonder waarderen. De Sluis is daarmee voor de omliggende buurten weer de primaire aankoopplaats geworden voor de dagelijkse boodschappen, de negatieve spiraal waarin het centrum zat is volledig ten goede omgebogen dankzij de inspanningen van eigenaar, ondernemers en bewoners. Wat nog rest is de aanleg van het fietspad bij het noordelijke deel van het centrum.

Go to Top