NIEUWS2021-09-27T08:59:52+00:00

De Vijfhoek genomineerd voor de Kern Jaarprijs 2023!

By |April 18, 2023|

KERN is de nieuwe naam voor de organisatie die vroeger de Nederlandse Raad voor Winkelcentra (NRW) heette. De leden van de organisatie komen uit  een zeer divers spectrum aan partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, exploitatie en beheer van centrumgebieden: ontwikkelaars, beleggers, winkel- horecabedrijven, gemeenten, architecten, adviseurs etc. De traditie van de prestigieuze Jaarprijs is door KERN doorgezet. Daarbij worden door een deskundige jury uit de ingezonden projecten een aantal genomineerden voor de prijs geselecteerd. De herontwikkeling van de Vijfhoek is een van de genomineerden voor 2023. De transitie van de Vijfhoek van een verouderd, donker winkelcentrum naar een centrum met een moderne, lichte look&feel waar verschillende functies worden gecombineerd is ook door de professionele jury op waarde geschat. Een drietal projecten van Ambitus is in het verleden al voor de jaarprijs genomineerd, waarvan er twee de prijs daadwerkelijk hebben gewonnen. Met De Vijfhoek is er dus een vierde nominatie bijgekomen.

Officieel moment startbouw De Sterrehof

By |September 16, 2022|

Op maandag 12 september j.l. heeft wethouder Groothuis de officiële handeling verricht voor de startbouw van het complex de Sterrehof. Dit deed hij door op vaardige wijze (hij is ook loonwerker) met een kraan het naambord van het voormalige winkelcentrum te verwijderen. Naast de direct betrokkenen bij de ontwikkeling was ook een groot aantal toekomstige bewoners bij het officiële moment en het daarop volgende korte samenzijn aanwezig. Het was het moment waar men voor de eerste keer met elkaar, als toekomstige buren, kon kennis maken. De start bouw, ca. 2 jaar na de eerste planvorming, betekent het er sprake is geweest van een zeer snel planvormings-, en ontwikkelingstraject. Een groot compliment voor alle betrokkenen, inclusief de omwonenden. De appartementen die allemaal verkocht zijn zullen volgens planning eind 2023 aan de bewoners worden opgeleverd.

Bouw van De Toussaint goed onderweg

By |June 21, 2022|

De bouw van het project De Toussaint in Alphen aan de Rijn omvattend 24 stadsappartementen en 1.500 m2 winkelruimte, vordert gestaag. Het opmerkelijke kopgebouw op de hoek van de Van Boetzelaerstraat en de Toussaintstraat is al duidelijk in het straatbeeld te zien, inclusief de visuele aansluiting op de naastgelegen woningen. De bouw concentreert zich nu op de woningen aan de achterzijde en het middengebied. De woningen in het project zijn alle verkocht. De verwachting is dat het project in Q4 2022 zal worden opgeleverd.

De renovatie van De Sluis nu geheel afgerond

By |June 20, 2022|

Met de realisatie van het fietspad bij het noordelijke deel van het centrum is de renovatie van de Sluis afgerond. De Sluis mag zich nog renovatie verheugen in toegenomen bezoekersaantallen die de vernieuwde uitstraling en invulling bijzonder waarderen. De Sluis is daarmee voor de omliggende buurten weer de primaire aankoopplaats is geworden voor de dagelijkse boodschappen. De negatieve spiraal waarin het centrum zat is volledig ten goede omgebogen dankzij de inspanningen van de eigenaar, ondernemers en bewoners. Met een vernieuwd winkelcentrum De Sluis is de woon- en omgevingskwaliteit van dit deel van Driebergen structureel verbeterd.

Herschikking en uitbreiding Jumbo De Schoof gerealiseerd

By |June 20, 2022|

De herschikking van De Schoof met de inpassingen van de Action, de relocatie van ondernemers (opheffing leegstand) en de uitbreiding van de Jumbo naar 2.150 m2 zijn inmiddels gerealiseerd. Daarmee is de commerciële trekkracht van het centrum sterk toegenomen en is het centrum erop toegerust zijn verzorgende functie als hoofdwinkelcentrum voor Hendrik Ido Ambacht op termijn uitstekend vorm te geven.

Grote stappen gemaakt in de realisatie de Sterrehof

By |June 20, 2022|

De omgevingsvergunning voor het project is in mei onherroepelijk geworden. Er werden geen bezwaren tegen het plan ingediend. Dit is mede het resultaat van de uitgebreide omgevingsdialoog die door Ambitus is gevoerd met de omwonenden waarbij het belang en de kwaliteit van het plan naar voren is gebracht en de opmerkingen/vragen van omwonenden voor zover mogelijk zijn verwerkt/beantwoord. Dit betekent ook dat na ca. 2 jaar na de eerste presentatie aan de gemeente kan worden begonnen met de bouw. Voor Ambitus is tempo een belangrijk aspect in een herontwikkelingstraject en krijgt dus met name het overleg met direct betrokkenen/belanghebbenden veel aandacht. Dit leidt ertoe dat er bijna nooit bezwaren/zienswijzen worden ingediend bij door Ambitus ontwikkelde projecten, zonder dat dit overigens effecten heeft op de commerciële uitgangspunten/resultaten van de projecten. De verkoop van de woningen in de Sterrehof is op 10 mei j.l. van start gegaan. Inmiddels zijn bijna alle woningen verkocht. De start bouw is gepland voor eind augustus dit jaar.  

Officiële opening vernieuwde In den Vijfhoek

By |September 27, 2021|

Op 30 september j.l. heeft de officiële heropening van winkelcentrum In den Vijfhoek te Oldenzaal plaatsgevonden. Het winkelcentrum en de het omliggende maaiveld is vernieuwd en heeft een compleet nieuwe look&feel gekregen en haar positie in het centrum van Oldenzaal versterkt.

Go to Top