Centrum Huizen 

In het centrum van Huizen heeft de opdrachtgever een groot bezit aan winkelruimten en parkeervoorzieningen. Hoewel het hoofwinkelcentrum van Huizen uitstekend functioneert zijn er ook delen waar structurele leegstand is ontstaan. Deze leegstand is mede te herleiden op de incourante vorm/ontsluiting van de betrokken winkelunits en de ligging op de verdieping. Ambitus is gevraagd om plannen te ontwikkelen om deze ruimten te transformeren naar woningen. Het gaat daarbij om een tweetal locaties, waarvan er een gelegen is aan de Voorbaan en de andere aan het Oude Raadhuisplein. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten, leegstand in winkelmeters wordt uit de markt genomen en er wordt tegemoet gekomen aan de grote behoefte aan woningen. Deze zijn mede interessant voor senioren waarbij de nabijheid van voorzieningen en de levendigheid van het centrum grote pluspunten zijn. Het project is een voorbeeld van een opgave die landelijk in veel winkelgebieden speelt.  Ambitus heeft in Huizen in samenwerking met Adema Architecten plannen ontwikkeld voor beide locaties. Op dit moment lopen de gesprekken met de gemeente Huizen en retailers om tot verdere uitwerking en realisatie te komen. Tevens voert Ambitus het projectmanagement bij het aanpassen van de parkeergarage aan de gewijzigde eisen met betrekking tot de brandveiligheid.