Winkelcentrum De Schoof in Hendrik Ido Ambacht 

Winkelcentrum De Schoof heeft een wat langgerekte winkelstructuur waardoor de  loopafstanden groot zijn. In deze langwerpige structuur ontbreekt een trekker in het middengebied. Ambitus heeft samen met de opdrachtgever een plan ontwikkeld waarbij er centraal in het winkelcentrum een trekker in de vorm van een filiaal van Action is gevestigd. Hiervoor is onder meer de passage structuur aangepast waarbij ook nieuwe dagwinkels zijn gecreëerd. Onderdeel van de herstructurering is ook de latere uitbreiding van de Jumbo. Door deze ingrepen en de daaruit voortkomende relocaties zal de bezettingsgraad in het centrum weer volledig zijn.