Winkelcentrum de Nieuwe Marktpassage Gouda

Winkelcentrum De Nieuwe Marktpassage is uitstekend gelegen tussen de binnenstad van Gouda en de grootste parkeervoorziening in de binnenstad. Niettemin kampte het centrum in één passage met leegstand mede door het wegvallen van V&D aan het uiteinde daarvan.  Ambitus heeft een plan ontwikkeld waarbij deze passage wordt opgeheven en er een binnenstadssupermarkt in het project wordt geïntegreerd. Met deze ingreep heeft het centrum er een belangrijke trekker bij gekregen en is een groot deel van de leegstand opgeheven.