Winkelcentrum In Den Vijfhoek in Oldenzaal

GENOMINEERD KERN-JAARPRIJS

Wij verzorgden het projectmanagement bij de renovatie van winkelcentrum In De Vijfhoek. Het winkelcentrum is ingrijpend gerenoveerd. Daarbij zijn o.m. de passages vernieuwd, het binnenplein omgevormd tot een verblijfsgebied, de entrees en de buitenzijde aangepast en het omliggende publiekgebied heringericht. Tevens zijn de bibliotheek en een aantal nieuwe winkelbedrijven in het project geïntegreerd.