Herontwikkeling Oosterpoort in Nijkerk

Het project Oosterpoort was een complexe herontwikkeling in het centrum van Nijkerk. In het projectgebied waren een historische Eierhal, een molenstomp en een aantal  monumentale pakhuisjes gelegen.  Het geheel was niet of nauwelijks meer in gebruik.  De opgave was om het gebied weer een functie passend bij de binnenstad te geven met behoud van de historische waarden. 

Daartoe is een herontwikkelingsplan gemaakt omvattend een parkeergarage, ca. 5.000 m2 retail en ca. 60 woningen gecombineerd met het behoud/terugbrengen van bijna alle historische elementen in het gebied (m.u.v de molenstomp).  Zowel de planvorming als de uitvoering stonden in het kader van een sterke maatschappelijke betrokkenheid bij het gebied en de daarbij behorende overlegstructuren. 

De uitvoering was tevens complex waarbij bijvoorbeeld het dak van Eierhal werd verwijderd ter renovatie welke later werd teruggeplaatst. De pakhuisjes zijn geclassificeerd afgebroken en later weer opgebouwd.  De Eierhal biedt nu plaats aan een filiaal van C&A en is gelegen op kop van de hoofdwinkelstraat van Nijkerk,  De Singel.  Aan het nieuwe Molenplein liggen nieuwe dagwinkels in de architectonische stijl van de heropgebouwde pakhuizen. Daar zijn aan het plein een restaurant en dagwinkels gelegen. Tevens ligt hier de entree naar een passage waaraan een Jumbo supermarkt is gelegen en de entree vanuit de parkeergarage. Op dit Molenpleinblok liggen de woningen, gegroepeerd om een binnentuin.

Met het Oosterpoort project is door alle betrokkenen een zeer fraaie binnenstedelijke herontwikkeling gerealiseerd die een grote meerwaarde heeft voor de Nijkerkse binnenstad en als zodanig de kwalitatieve meetlat is geworden voor andere ontwikkelingen in het Nijkerkse.