Raadhuisplein Drachten

Het oude Raadhuisplein was een voorbeeld van de functionele architectuur uit de jaren zestig van Broek en Bakema, als navolging van onder meer de Lijnbaan in Rotterdam. Met name het winkeldeel van het project was in een functioneel en fysiek verouderingsproces geraakt, wat ook in mindere mate gold voor de woningen. De toenemende leegstand had een negatieve uitwerking op deze belangrijke centrumlocatie in Drachten. Het herontwikkelingsplan had tot doel om door een combinatie van functies (parkeren, winkels en woningen) het gebied een kernversterkende positie te geven in het centrum van Drachten. 

Daartoe is het gehele winkelcentrum en een beperkt deel van aanwezige woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het winkelen concentreert zich rond twee pleinen, het Raadhuisplein en De Drift, waarbij het Raadhuisplein de functie voor het winkelen heeft (Sting, Mango, van der Velde, Media Markt) en aan de Drift de winkels met een boodschappenfunctie zijn gelegen (Dirk van de Broek, Albert Heijn, Trekpleister, Cigo etc.). Aan het Raadhuisplein is tevens een Wereld Restaurant De Pleinen zijn door korte passages met elkaar verbonden. Aan het Raadhuisplein is in een afwijkende architectuur een nieuw “raadhuis” ontwikkelt met daarin een grandcafé met terrasfunctie. Het totale programma bestaat uit een parkeergarage van 900 plaatsen, ca. 20.000 m2 winkels en ca. 230 woningen. De ontwikkeling van het Raadhuisplein is een voorbeeld van een zeer complexe binnenstedelijke ontwikkeling die grote inzet van alle betrokken partijen heeft gevraagd.