Herontwikkeling van de Sterrehof Nunspeet

Winkelcentrum Sterrehof dateert van de jaren negentig maar heeft in haar relatieve korte bestaan nooit echt optimaal gefunctioneerd. De laatste jaren is de leegstand verder toegenomen en deze blijkt ook structureel te zijn: er kunnen geen gebruikers meer worden gevonden. Het project ligt op een belangrijke plek aan de rand van het centrum waar een aantal belangrijke toegangswegen samen komen. Ambitus heeft van Garbe Institutional Capital Netherlands de opdracht gekregen de herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie te onderzoeken. Het daaruit voortkomende herontwikkelingsplan is bij de gemeente ingebracht in het kader van Beleidsregel Woningbouw. De gemeente Nunspeet heeft daarop positief besloten en het project op het ontwikkelingsprogramma 2021/2022 gezet.

Uitgangpunt bij de planvorming is het vervangen van het overgrote deel van de leegstaande winkelruimte met woningbouw in de vorm van appartementen. Dit als bijdrage in de oplossing van de grote woningvraag met name van ouderen en een-en tweepersoonshuishoudens in Nunspeet.  Alleen op hoek Eperweg/ Spoorlaan komt de winkelfunctie terug. Bij het ontwerp van het project, vervaardigd door Stok Architecten te Hilversum, is veel aandacht besteed aan de inpassing van het programma in een architectuur die past bij het dorpse karakter van Nunspeet.  Dit met behoud van de programmatische uitgangspunten die voor de realisatie noodzakelijk zijn. Een belangrijk onderdeel van de planontwikkeling is de omgevingsdialoog met de directe omgeving om gezamenlijk met de omwonenden tot een aanvaardbaar plan te komen. Het programma van het project omvat ca. 200 m2 b.v.o. aan winkelruimte, 17 appartementen in 3/4 lagen en maaiveld parkeren. 

Het uitwerkings- en procedurele traject zal naar in het tweede kwartaal van 2022 zijn afgerond waarna in augustus/september met de realisatie zal kunnen worden begonnen. Eind 2023 moet het project er dan staan en heeft dit deel van het Nunspeetse centrum een belangrijke upgrade ondergaan.