Winkelcentrum Wijkerbaan in Beverwijk

De herontwikkeling van winkelcentrum Wijkerbaan maakte onderdeel uit van de grootschalige herontwikkeling van dit deel van Beverwijk.  Bij de planvorming voor het winkelcentrum is contact gezocht met woningbouwvereniging Woon op Maat die veel bezit heeft in de omgeving van het winkelcentrum. Door het voorgenomen vertrek van het gemeentehuis uit het gebied werden de ruimtelijke mogelijkheden voor de herontwikkeling van het gebied vergroot. In overleg is toen een masterplan opgesteld waar naast de herontwikkeling van het winkelcentrum tevens de bouw van 330 woningen was opgenomen.

Het winkelcentrum was sterk verouderd zowel in functionele als fysieke zin.  De aanpak bestond uit de verplaatsing van de Albert Hein naar een nieuwe locatie op de kop van het winkelcentrum. Boven de Albert Hein is een parkeerdek gelegd. Op de voormalige locatie van de Albert Hein is een Aldi gelegd. Tegenover de bestaande winkels zijn nieuwe winkels ontwikkeld. De losstaande, gedeeltelijke overkapping is vervangen door een volledige overkapping met tweezijdig daglicht. Het centrum is middels vijf entrees verbonden met de ruime parkeercapaciteit die rondom aanwezig is. De hoofdentrees zijn gemarkeerd door opvallende architectonische elementen die die ligging van het centrum markeren. 

In het centrum is er sprake van gespreid bezit zodat met elke eigenaar tot overeenstemming moest worden gekomen over participatie in de herontwikkeling. Daarnaast was er een constructieve samenwerking met Woon op Maat over de gecoördineerde uitvoering van het masterplein.  Het resultaat van het proces is een fraai voorbeeld van stedelijke herontwikkeling waarbij het gebied een geheel nieuw karakter en functie heeft gekregen.