Winkelcentrum De Sluis in Driebergen

Winkelcentrum De Sluis is een wijkcentrum gelegen  in het zuidelijk deel van Driebergen. Het winkelcentrum was fysiek en functioneel verouderd en diende te worden gerenoveerd om op termijn haar verzorgende functie voor de omliggende buurten te behouden.  De basis voor deze renovatie was uitstekend. Het centrum is heeft een goed duidelijk begrensd verzorgingsgebied,  een centrale ligging/goede bereikbaarheid en een simpele, duidelijke opzet waarbij de winkel zijn gelegen aan een centraal parkeerplein. De plannen voorzagen in een uitbreiding van de supermarkt, het toevoegen dagwinkels voor een verbeterde branchering, het vernieuwen van de winkelfronten/reclamevoering en de ruimtelijke herinrichting van het publiek gebied. Na de renovatie is De Sluis een uitstekend, efficiënt en comfortabel boodschappencentrum zijn voor de omliggende wijken dat zich mag verheugen in sterk gegroeide bezoekersaantallen na de renovatie.