Winkelcentrum Overkapel Utrecht

Overkapel is een voorbeeld van een project dat succesvol is ontwikkeld en functioneert ondanks factoren die dit schijnbaar onmogelijk zouden maken. Het winkelcentrum is op zeer korte afstand van stadsdeelcentrum Overvecht gelegen. Het oude winkelcentrum was zeer sterk verpauperd, kende heel veel leegstand en had te maken met serieuze sociale problematiek.  Zelfs de daar gevestigde supermarktorganisatie had geen vertrouwen meer in de toekomst c.q. herontwikkelingskansen en was vertrokken.

Na aankoop van het centrum  is een planontwikkeld dat voorzag in de nieuwbouw van ca. 4.500 m2 winkels en ca. 80 woningen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het winkelcentrum was het creëren van een efficiënt boodschappen centrum  waarbij comfort, gebruiksgemak en sociale veiligheid voorop stonden.  Dat betekende maaiveld parkeren op korte afstand, alle winkels/bevoorrading aan een zijde om de zichtbaarheid  van alle winkels/sociale veiligheid te maximaliseren. De winkels zijn gegroepeerd rond een klein middenplein waaraan tevens de supermarkten zijn gelegen.  De lay-out biedt een maximale flexibiliteit aan indelingsmogelijkheden.  Met de woningen is ingezet op de doorstromers uit de omliggende wijken, voor wie weinig alternatief aanbod voorhanden was. Bijzonder aan de ontwikkeling van Overkapel was tevens de grote participatie van vele partijen die niet direct bij vastgoedontwikkeling betrokken zijn. Daarbij ging om wijkbureau’s, bewonersorganisaties, politie etc. Daarmee is Overkapel ook vooral een winkelcentrum van en voor de wijken geworden, c.q. heeft een grote sociale meerwaarde.  Voor Overkapel hebben wij de NRW jaarprijs ontvangen. Het project is door het ministerie van VROM aangewezen als ‘Best Practice’ voor (her-)ontwikkeling winkelcentra.