Winkelcentrum Beverhof in Beverwijk

Met de herontwikkeling is ingezet op de revitalisatie van de Beverhof als het binnenstedelijke winkelcentrum van Beverwijk met een grote (naams-)bekendheid op een uitstekende locatie. In functionele zin waren sterke punten als het uitstekende aanbod aan foodspeciaalzaken in combinatie met een versterkt supermarktaanbod de basis. Het winkelcentrum had een problematische lay-out (dode armen) en was fysiek sterk verouderd. De bezoekersaantallen liepen terug en de leegstand was hoog. Complete delen van het winkelcentrum waren niet meer verhuurd.

De doelstelling van de renovatie was de volledige metamorfose van het winkelcentrum waarbij de aanwezige functionele kwaliteiten zouden worden versterkt en uitgebouwd en de fysieke verschijningsvorm in niets meer zou denken aan de oude situatie. De participatie van zoveel mogelijk zittende ondernemers in de renovatie was tevens uitgangspunt (huurders-duurzaamheid). Daarnaast is er gestreefd om zo veel mogelijk maatregelen in de sfeer van duurzaamheid (energie- en materiaalgebruik, etc.) te nemen.

De uitwerking van deze doelstellingen is gevonden in een sterke versimpeling/verbetering van de lay-out van het winkelcentrum (vervallen van passage delen) waarbij grote huurders die eerder op de verdieping waren gehuisvest naar de begane grond zijn gebracht. De totale bezoekers stroom wordt daarmee geconcentreerd in een passagelengte die nu nog ca 70% van de oude situatie bedraagt. Het publiekgebied is in omvang sterk teruggebracht.   Alle aanpassingen zijn gedaan binnen de bestaande gebouwcontour. Door de gekozen oplossing was de verhuurinspanning bij de renovatie beperkt. Het centrum is nu voor 100% van het metrage verhuurd.  De verdiepingsmeters van het centrum zijn teruggebracht, tot één unit verhuurd aan een wereldrestaurant.   Het winkelaanbod versterkt met o.m. een Deen supermarkt, die behoorde tot een van de genomineerden voor de titel supermarkt van het jaar 

De fysieke verschijningsvorm van het winkelcentrum is geheel vernieuwd zowel interieur als exterieur. De entreepartijen zijn versterkt met hoge, opvallende architectonische elementen.  De passage is geheel vernieuwd waarbij er tweezijdig daglicht is ingebracht.  

Al met al heeft de metamorfose van de Beverhof geleid tot een winkelcentrum met een geheel andere look&feel waar het prettig toeven is. De renovatie is binnen één jaar uitgevoerd.  Het centrum is genomineerd voor de NRW jaarprijs.