De omgevingsvergunning voor het project is in mei onherroepelijk geworden. Er werden geen bezwaren tegen het plan ingediend. Dit is mede het resultaat van de uitgebreide omgevingsdialoog die door Ambitus is gevoerd met de omwonenden waarbij het belang en de kwaliteit van het plan naar voren is gebracht en de opmerkingen/vragen van omwonenden voor zover mogelijk zijn verwerkt/beantwoord. Dit betekent ook dat na ca. 2 jaar na de eerste presentatie aan de gemeente kan worden begonnen met de bouw. Voor Ambitus is tempo een belangrijk aspect in een herontwikkelingstraject en krijgt dus met name het overleg met direct betrokkenen/belanghebbenden veel aandacht. Dit leidt ertoe dat er bijna nooit bezwaren/zienswijzen worden ingediend bij door Ambitus ontwikkelde projecten, zonder dat dit overigens effecten heeft op de commerciële uitgangspunten/resultaten van de projecten. De verkoop van de woningen in de Sterrehof is op 10 mei j.l. van start gegaan. Inmiddels zijn bijna alle woningen verkocht. De start bouw is gepland voor eind augustus dit jaar.