De gemeente Nunspeet heeft de plannen voor de herontwikkeling in het kader van de Beleidsregel Woningbouw op Maat geselecteerd voor het woningbouwprogramma 2021-2022. Ieder jaar beoordeelt en selecteert de gemeente in april de ingediende plannen voor woningbouw in de plaats. Belangrijke criteria daarbij zijn stedenbouwkundige/architectonische kwaliteit, meerwaarde voor de directe omgeving, het bijdragen aan de doelstellingen van de gemeentelijke woonvisie en de snelle uitvoerbaarheid/realisatie. Daarbij wordt met name gekeken naar herontwikkelingslocaties in het centrum. De herontwikkeling van de Sterrehof past binnen deze criteria. Voor het plan dat is ontwikkeld in samenspraak met Dorpsbouwmeester zal nu een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het streven is om medio 2022 met de bouw te beginnen.