De herschikking van De Schoof met de inpassingen van de Action, de relocatie van ondernemers (opheffing leegstand) en de uitbreiding van de Jumbo naar 2.150 m2 zijn inmiddels gerealiseerd. Daarmee is de commerciële trekkracht van het centrum sterk toegenomen en is het centrum erop toegerust zijn verzorgende functie als hoofdwinkelcentrum voor Hendrik Ido Ambacht op termijn uitstekend vorm te geven.