Met de realisatie van het fietspad bij het noordelijke deel van het centrum is de renovatie van de Sluis afgerond. De Sluis mag zich nog renovatie verheugen in toegenomen bezoekersaantallen die de vernieuwde uitstraling en invulling bijzonder waarderen. De Sluis is daarmee voor de omliggende buurten weer de primaire aankoopplaats is geworden voor de dagelijkse boodschappen. De negatieve spiraal waarin het centrum zat is volledig ten goede omgebogen dankzij de inspanningen van de eigenaar, ondernemers en bewoners. Met een vernieuwd winkelcentrum De Sluis is de woon- en omgevingskwaliteit van dit deel van Driebergen structureel verbeterd.